Nieuws

Nieuws

In het onderhavige artikel worden de uitspraken van de rechtbank en het hof inzake het schietincident in Alphen besproken en tegen elkaar afgezet. De kritieken waarmee met name het vonnis [...]
Het unitair karakter van Benelux- en Uniemerken heeft twee kanten. Het unitair systeem biedt de houder van een ingeschreven merk een exclusief recht binnen een territorium dat ruimer is dan met een nationaal [...]
Technische functies kunnen enkel worden beschermd via het octrooirecht. Het merken- en modellenrecht zijn daarvoor niet geschikt: zij kennen een ‘techniekrestrictie'. Monopolies op technische oplossingen kunnen dus niet via het [...]
Indien er sprake is van een voorval waarmee de patiëntveiligheid in het gedrang komt en hierover een melding wordt gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg, dan kan een arts gehouden zijn [...]
De Centrale Raad heeft herhaaldelijk geoordeeld dat belastende omstandigheden waaronder de medewerker zijn werk moet doen, zoals gezondheidsklachten (in het kader van een beoordeling) niet kunnen leiden tot hogere [...]
De meeste stemmers zijn het erover eens dat een werknemer die bleef privé bellen na gewaarschuwd te zijn, terecht is ontslagen. [...]