Nieuws

Nieuws

De rechter kan op verzoek van de schuldenaar contractueel verbeurde boetes matigen. In 2007 oordeelde de Hoge Raad dat het hof de maatstaf voor deze matiging onjuist had toegepast en, [...]
Bij aanbestedingsprocedures is het niet uitzonderlijk dat een inschrijver (tien)duizenden euro's aan inschrijfkosten moet maken, om mee te dingen naar een overheidsopdracht. De aanbestedende dienst was in het onderstaande [...]
De consensus die lijkt te bestaan over het meer bij de rechterlijke straftoemeting laten aansluiten van de strafbeschikking kan worden toegejuicht. De wijze waarop dat moet gebeuren is echter niet [...]
Ilse Klaasen, adviseur rechtsbijstand bij Klaverblad Verzekeringen, vertelt hoe zij met Legal Counsel up-to-date blijft en snel kan werken. “Mijn vakgebied verandert in een behoorlijk tempo. Ik vind het fijn [...]
Oordelen rechters te mild in ontslagzaken over seksuele intimidatie? Deze vraagt rijst naar aanleiding van het onderstaande oordeel van de Rechtbank Noord-Nederland, inzake het handelen van een werkgever bij [...]
Dit is een test met foto archief NJD [...]
Projectontwikkelaar spreekt het AMC aan wegens het niet nakomen van contractuele verplichtingen uit een overeenkomst tot ontwikkeling van een Laboratorium op het AMC-terrein te... [...]
We hopen met bekwame spoed weer juridisch nieuws te brengen. De wet van de remmende voorsprong speelt het NJD parten. Sinds 2004 worden er... [...]
De kantonrechter heeft zojuist geoordeeld dat de door warenhuis Vroom Dreesmann (V D) opgelegde eenzijdige loonsverlaging niet terecht is. V D wordt... [...]
De kantonrechter heeft zojuist geoordeeld dat de door warenhuis Vroom Dreesmann (V D) opgelegde eenzijdige loonsverlaging niet terecht is. V D wordt... [...]
De meeste stemmers zijn het erover eens dat een werknemer die bleef privé bellen na gewaarschuwd te zijn, terecht is ontslagen. [...]