Nieuws

Nieuws

De rechterlijke macht krijgt meer ruimte om te experimenteren met flexibele vormen van rechtspraak. Daarbij ligt de nadruk niet op het vonnis, maar op het vinden van een oplossing voor [...]
Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden januari t/m [...]
Het OM heeft een schikking getroffen met Ballast Nedam. Kort daarna werden de strafzaken tegen een aantal bestuursleden die betrokken waren bij vermeende omkopingen geseponeerd. Het valt niet te begrijpen [...]
Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch boog zich over de vraag of het beroep van een verkoper van aandelen op een contractuele uitsluiting van dwaling naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar kan zijn. Van [...]
In deze zaak heeft een inlener schadevergoeding van een uitzendbureau gevorderd vanwege het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst van opdracht. De Hoge Raad acht diverse motiveringsklachten tegen [...]
De meeste stemmers zijn het erover eens dat een werknemer die bleef privé bellen na gewaarschuwd te zijn, terecht is ontslagen. [...]