Nieuws

Nieuws

Koolmonoxide veroorzaakt vergiftiging. Als het wordt ingeademd in lage concentraties is het niet dodelijk, maar kan het ernstige psychische stoornissen veroorzaken. Rechters, officieren van justitie en advocaten krijgen vaak met [...]
Dit concept-wetsvoorstel ziet op regulering van online verkoop alcoholhoudende drank, nieuwe toezichtsbevoegdheden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, strafbaarstelling van 'doorgeven' van alcoholhoudende drank aan minderjarigen en naamswijziging van de [...]
Het gebruik van kortingspercentages bij het lager vaststellen van een subsidie is toegestaan, zo oordeelde de Raad van State. Ondanks dat geen sprake zou zijn van een vaste bestuurspraktijk en [...]
In dit arrest kwalificeert het Hof een gebruikersovereenkomst als een reguliere pachtovereenkomst voor de duur van één jaar. Dat de pachter eerder willens en wetens heeft ingestemd met eenjarige pacht [...]
De Raad van State zette een nieuwe jurisprudentielijn in rond vage (verkapte) vergunningaanvragen, die kunnen leiden tot abusievelijke verlening van vergunningen van rechtswege. Een tweetal uitspraken laten nog geen maand [...]
De meeste stemmers zijn het erover eens dat een werknemer die bleef privé bellen na gewaarschuwd te zijn, terecht is ontslagen. [...]