Nieuws

Nieuws

Bij een reorganisatie is de werkgever verplicht na te gaan of werknemers herplaatst kunnen worden. Bij twijfel aan de geschiktheid van de werknemer voor een functie, kan de werkgever kiezen [...]
Duchateau had haast op 23 februari 1961: hij had eerder die dag wat gedronken en hij moest nodig naar het toilet. Zijn val in het kelderluik van café De Munt [...]
Lange tijd was de lijn in de rechtspraak dat de aanvrager van een omgevingsvergunning als belanghebbende is aan te merken, tenzij aannemelijk is dat het bouwplan nimmer kan worden verwezenlijkt. [...]
Een gemeente is van mening dat een exploitant van buitenreclame te weinig betaalt voor het alleenrecht op reclameobjecten in de publieke ruimte. In deze tussenuitspraken gaat de rechtbank in op [...]
De Raad voor de rechtspraak adviseert de reeds bestaande regeling rondom vormfouten in strafzaken intact te laten. Dat stelt de Raad in een wetgevingsadvies bij de modernisering van het Wetboek [...]
Dit is een test met foto archief NJD [...]
Projectontwikkelaar spreekt het AMC aan wegens het niet nakomen van contractuele verplichtingen uit een overeenkomst tot ontwikkeling van een Laboratorium op het AMC-terrein te... [...]
We hopen met bekwame spoed weer juridisch nieuws te brengen. De wet van de remmende voorsprong speelt het NJD parten. Sinds 2004 worden er... [...]
De kantonrechter heeft zojuist geoordeeld dat de door warenhuis Vroom Dreesmann (V D) opgelegde eenzijdige loonsverlaging niet terecht is. V D wordt... [...]
De kantonrechter heeft zojuist geoordeeld dat de door warenhuis Vroom Dreesmann (V D) opgelegde eenzijdige loonsverlaging niet terecht is. V D wordt... [...]
De meeste stemmers zijn het erover eens dat een werknemer die bleef privé bellen na gewaarschuwd te zijn, terecht is ontslagen. [...]