Busy High School Corridor During Recess With Blurred Students And Staff

Meesters in het onderwijsrecht

Korte historie

Mr. Sherida Jurg-Smith is advocaat en eigenaar van Advocatenkantoor Jurg. Al ruim 15 jaar is zij gespecialiseerd in het onderwijsrecht en het arbeidsrecht met een focus op de totale juridische dienstverlening binnen de onderwijssector.

Over ons

ERVARING

Binnen ons kantoor is zeer ruime ervaring aanwezig op het gebied van het onderwijsrecht. In de afgelopen jaren hebben de medewerkers alle onderwijssectoren bijgestaan van het Primair Onderwijs (PO) en het Voortgezet Onderwijs (VO) tot aan het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) en het Hoger- en Wetenschappelijk Onderwijs (HBO en WO).

Cliënten bestaan onder meer uit Colleges van Bestuur, individuele bestuurders, Raden van Toezicht, de  medezeggenschapsraad en docenten.

LIDMAATSCHAPPEN
  • Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandverleners in het Onderwijs (VARO)
  • Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR)
  • Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
  • Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)

Onze filosofie

Wij zijn een oplossingsgericht kantoor. In onze visie dienen procedures zoveel mogelijk vermeden te worden. Mocht sprake zijn van een geschil tussen u en uw wederpartij, dan zal allereerst getracht worden dit op een buitenprocessuele wijze op te lossen. Dit is zeker van belang als u weliswaar het geschil opgelost wilt hebben maar daarbij ook de zakelijke relatie wenst voort te zetten.

In het nieuws

Is de vrijheid van onderwijs nog wel van deze tijd?
Sherida Jurg-Smith werkte mee aan een artikel in Trouw.