Business contract from

Mogelijkheden

We werken op basis van:

  • een uurtarief;
  • een fixed fee;
  • een rechtsbijstandverzekering;
  • een toevoeging.

Tarieven

Advocatenkantoor Jurg  brengt haar werkzaamheden op basis van een vast uurtarief in rekening. Wilt u maximale zekerheid over uw juridische uitgaven? Dan bieden we u de mogelijkheid van een fixed fee. Uw zaak wordt dan behandeld tegen een vast, vooraf overeengekomen, bedrag.

Het uurtarief is exclusief 5% kantoorkosten, BTW en eventuele verschotten. Verschotten zijn de voor u gedane uitgaven, zoals bijvoorbeeld griffierecht en deurwaarderskosten.

Iedere maand ontvangt u een gespecificeerde nota voor de in die maand verrichte werkzaamheden.

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Heeft u een rechtsbijstandverzekering?

Iedereen met een rechtsbijstandverzekering heeft het recht op vrije keuze van een advocaat. Wilt u uw zaak door ons kantoor laten behandelen vanwege onze expertise op het gebied van het onderwijsrecht? Neem contact met ons op!

TOEVOEGING

Als u recht heeft op een tegemoetkoming in de advocaatkosten (toevoeging) geldt hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage. Zie de voorwaarden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: hoogte van het inkomen en het vermogen. Bij de beoordeling van uw aanvraag om een bijdrage in de kosten, gaat de Raad voor Rechtsbijstand uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit wordt het peiljaar genoemd. De gegevens krijgt de Raad van de Belastingdienst.

EIGEN BIJDRAGEN
Alleenstaand Normen 2019 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 19.400 € 199 t/m € 26.900
€ 19.401 - € 20.100 € 365 € 26.901 - € 27.900
€ 20.101 - € 21.100 € 522 € 27.901 - € 29.200
€ 21.101 - € 23.000 € 679 € 29.201 - € 32.600
€ 23.001 - € 27.300 € 835 € 32.601 - € 38.600
Boven de € 27.300 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 38.600