Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

De regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht – en het daaraan verwante sociaal zekerheidsrecht – is gecompliceerd en voortdurend aan verandering onderhevig. Op 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden en zijn de regels voor flexibele contracten veranderd alsmede de regels voor de proeftijd. Vanaf 1 juli 2015 zijn de regels voor ontslag en tijdelijke contracten veranderd en vanaf 1 januari 2016 is de lengte van de WW-uitkering tot 2019 in stappen verkort van 38 maanden naar 24 maanden.

Vanaf 1 juli 2016 heeft de leerkracht in het bijzonder onderwijs in geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst recht op de wettelijke transitievergoeding. Voor het openbaar onderwijs geldt dit (nog) niet.

5dad1c44a25525b645516c5de091bfce_f27

De laatste jaren was er veel te doen om “slapende dienstverbanden”. Dat houdt in dat werkgevers geen ontslag verleenden aan hun werknemers en het dienstverband dus ‘slapend’ hielden. Dit om te voorkomen dat zij een hoge transitievergoeding moesten betalen. Hierin komt thans verandering. Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiervoor is een regeling gepubliceerd, de Regeling compensatie transitievergoeding. Werkgevers die op of na 1 juli 2015, maar vóór 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, moeten uiterlijk op 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd, waarna het UWV hierover een besluit neemt.

Heeft u een slapend dienstverband en wilt u duidelijkheid omtrent uw rechtspositie? Neem contact met ons op!

Advocatenkantoor Jurg is gespecialiseerd in het arbeidsrecht binnen het onderwijs en heeft dan ook ruime ervaring in dit boeiende vakgebied. Met onze expertise en ervaring kunnen wij u vakkundig en efficiënt ondersteunen en begeleiden bij het oplossen of het voorkomen van een arbeidsconflict.

Advocatenkantoor Jurg adviseert u over alle arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals:

 • Ontslag;
 • Overplaatsing;
 • Schorsing;
 • Verstoorde arbeidsrelaties;
 • Ziekte;
 • Transitievergoeding;
 • Ontslag via UWV (bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid);
 • Ontslag via de kantonrechter (persoonlijke redenen);
 • Hoger beroep bij het hof;
 • Procedures bij de Commissie(s) van Beroep in het onderwijs;
 • Medezeggenschap;
 • Het opstellen van arbeidscontracten;
 • Het opstellen van beëindigings- cq vaststellingsovereenkomsten;
 • Onderhandelingen over een schikkingsregeling;
 • Collectieve regelingen;
 • Arbeidsvoorwaarden enz.;