Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

De regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht – en het daaraan verwante sociaal zekerheidsrecht – is gecompliceerd en voortdurend aan verandering onderhevig. Op 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Per die datum zijn de regels voor flexibele contracten veranderd alsmede de regels voor de proeftijd. Per 1 juli 2015 zijn de regels voor ontslag en tijdelijke contracten veranderd en per 1 januari 2016 is de lengte van de WW-uitkering tot 2019 in stappen verkort van 38 maanden naar 24 maanden. Vanaf 1 juli 2016 heeft de leerkracht in het bijzonder onderwijs in geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst recht op de wettelijke transitievergoeding. Voor het openbaar onderwijs geldt dit (nog) niet.

Advocatenkantoor Jurg is zeer gespecialiseerd in het arbeidsrecht en heeft dan ook ruime ervaring in dit boeiende vakgebied. Met onze expertise en ervaring kunnen wij u vakkundig en efficiënt ondersteunen en begeleiden bij het oplossen of het voorkomen van een arbeidsconflict.

5dad1c44a25525b645516c5de091bfce_f27

Advocatenkantoor Jurg adviseert u over alle arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals:

 • Ontslag;
 • Overplaatsing;
 • Schorsing;
 • Verstoorde arbeidsrelaties;
 • Ziekte;
 • Transitievergoeding;
 • Ontslag via UWV (bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid);
 • Ontslag via de kantonrechter (persoonlijke redenen);
 • Hoger beroep bij het hof;
 • Procedures bij de Commissie(s) van Beroep in het onderwijs;
 • Medezeggenschap;
 • Het opstellen van arbeidscontracten;
 • Het opstellen van beëindigings- cq vaststellingsovereenkomsten;
 • Onderhandelingen over een schikkingsregeling;
 • Collectieve regelingen;
 • Arbeidsvoorwaarden enz.;