Onderwijsrecht

Onderwijsrecht

Advocatenkantoor Jurg is gespecialiseerd in het onderwijsrecht. Wij hoeven ons de stof niet eerst eigen te maken, want die beheersen wij tot in detail. Onze ruime ervaring en kennis van de van toepassing zijnde CAO’s en de meest recente wet- en regelgeving bewijst zich iedere keer weer, hetgeen u als cliënt aanzienlijk in kosten en in tijd scheelt.

Bovendien is Advocatenkantoor Jurg een oplossingsgericht kantoor. In onze visie dienen procedures zoveel mogelijk vermeden te worden. Mocht sprake zijn van een geschil tussen u en uw wederpartij, dan zal allereerst getracht worden dit op een buitenprocessuele wijze op te lossen. Dit is zeker van belang als u weliswaar het geschil opgelost wilt hebben maar daarbij ook de zakelijke relatie wenst voort te zetten.

titlevaro-logo

Advocatenkantoor Jurg werkt voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en voor het hoger- en wetenschappelijk onderwijs. Wij staan voornamelijk werkgevers en werknemers bij. Aangezien onze dienstverlening erg breed is, is een uitputtend overzicht van alle zaken waarin wij u kunnen bijstaan vrijwel onmogelijk. Hieronder treft u een overzicht aan van de meest voorkomende zaken.

Wilt u meer informatie? Neem telefonisch contact met ons op (030-6913423) of stuur een e-mailbericht. Ook kunt u het contactformulier invullen, waarna wij direct contact met u opnemen.

 • Arbeidsrechtelijke geschillen (schorsing, ontslag, demotie enz.)
 • Ontbindingsprocedures en overige procedures bij de Rechtbank
 • Bestuursrechtelijke procedures (Rechtbank, Centrale Raad van Beroep, Raad van State)
 • Procedures bij de Commissies van Beroep voor het onderwijs
 • Opstellen van bezwaar-, verweer- en beroepschriften
 • Bezwaarprocedures bij gemeentelijke- en/of overige instanties
 • Beroepsprocedures bij het Hof
 • Opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten en overige documenten
 • Aansprakelijkheidskwesties
 • Kwesties rond toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen
 • Huisvesting
 • Bekostiging
 • WMS-vraagstukken