Wat is onderwijsrecht?

vrouwe-justitiaIn Nederland werken ruim 17.000 advocaten. Er zijn er echter maar weinig die zich gespecialiseerd hebben in het onderwijsrecht. Mr. Sherida Jurg-Smith mag zich dan ook met recht onderwijsadvocaat noemen. Al ruim 15 jaar staat zij diverse schoolbesturen, ouders en leerlingen van het primair- en het voortgezet onderwijs tot aan hogescholen en universiteiten, bij in ontslag-, bezwaar- en beroepsprocedures. Daarnaast verzorgt zij cursussen en workshops en neemt zij zitting in klachtencommissies. Haar ruime ervaring en kennis van het onderwijsrecht bewijst zich iedere keer weer, hetgeen al jaren tot tevreden cliënten uit het hele land leidt.

“Als ik tegen iemand zeg dat ik gespecialiseerd ben in het onderwijsrecht, weet men vaak niet wat het inhoudt. Ik leg hen dan uit dat een onderwijsinstelling eigenlijk gezien moet worden als een kleine maatschappij binnen de maatschappij. Alle juridische vraagstukken die je buiten de schoolpoorten tegenkomt kun je ook op school tegenkomen. Er worden werknemers aangenomen, maar uiteraard ook ontslagen. De reden van ontslag kan heel divers zijn en bepaalt welk juridisch traject er gevolgd dient te worden. Het maakt nogal een verschil of iemand disfunctioneert of dat hij niet met zijn handen van de kinderen af kan blijven. Ook de denominatie van de school speelt een belangrijke rol bij een procedure. Als het gaat om een bijzondere school, dient er een civielrechtelijke procedure gevoerd te worden. Als het gaat om een openbare school, zal de bestuursrechtelijke weg bewandeld moeten worden aangezien werknemers op een openbare school ambtenaren zijn. Geen school kan zonder leerlingen, maar sommige leerlingen zou men toch liever buiten de poort houden dus dan moet er wel eens een schorsings- of verwijderingsprocedure gevoerd worden. Om scholen draaiende te houden dienen er contracten met bedrijven te worden afgesloten en goederen te worden aangeschaft. Wat als die goederen niet blijken te voldoen aan de verwachtingen of zelfs aan de wettelijk vastgestelde eisen? Stel je voor dat een leerling van een ondeugdelijk klimrek valt en zich ernstig verwond. Het onderwijsrecht is dus in feite een verzameling van diverse rechtsgebieden, met eigen specifieke wet- en regelgeving, hetgeen het daarom zo ontzettend leuk maakt”.

Meer weten over het onderwijsrecht? Kijk op www.jurg.nl/onderwijsrecht of www.onderwijsjurist.nl.

Reacties zijn gesloten.