Meer dan 15 jaar ervaring in het onderwijsrecht

We zijn gespecialiseerd in:

Onderwijsrecht en aanverwante rechtsgebieden zoals het arbeidsrecht en het bestuursrecht. Wat we daarin voor u kunnen betekenen

Twitter

Wat is onderwijsrecht?

Het onderwijsrecht is een complex rechtsgebied met specifieke wet- en regelgeving. Het onderwijsrecht bestrijkt zowel het privaat- als het publiekrecht. Aanverwante rechtsgebieden van het onderwijsrecht zijn het ambtenarenrecht, het arbeidsrecht en het bestuursrecht.

Het ambtenarenrecht is met name van toepassing in het openbaar onderwijs. Werknemers in het openbaar onderwijs zijn werkzaam op basis van een akte van aanstelling. Dat betekent dat deze werknemers zijn aangesteld door een eenzijdig aanstellingsbesluit. Tegen ieder besluit aangaande de rechtspositie van de werknemer kan deze binnen zes weken bezwaar maken. De regels van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn hierop van toepassing.

Werknemers die werkzaam zijn in het bijzonder onderwijs zijn werkzaam op basis van een akte van benoeming of een arbeidsovereenkomst. Als hierover geschillen zijn, is de kantonrechter bevoegd om deze te behandelen. De regels van het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn van toepassing.

Met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt de rechtspositie van medewerkers in het openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs  gelijkgetrokken. Deze invoering is gepland op 1 januari 2020. Dan geldt voor alle medewerkers in de onderwijssectoren het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

 

Aanbevelingen:

Sherida ken ik als een ras-onderwijsjurist. Ze heeft me als schoolleider en onderwijsbestuurder diverse keren bijgestaan. Ze heeft me behoed voor valkuilen en gelijktijdig gewezen op mogelijkheden in het onderwijsrecht. Steeds met zorgvuldig en doortastend werkgeverschap als krachtige basis.

cliënt

Sherida heeft mijn belang vol overgave verdedigd. Dat de tegenpartij dat minder apprecieerde, spreekt voor zich. Voor wie juridische bijstand zoekt, ik beveel haar graag aan.

cliënt

Het Onderwijsrecht is een zeer specifiek rechtsgebied. Sherida beheerst dat op en top en ik als ik mensen door verwijs weet ik zeker dat ze bij haar in goede handen zijn.

collega advocaat